Nederlands
Wat is het DIN A4 project?
Het project DIN A4 bestaat uit een collectie van hedendaagse kunstwerken, vormgegeven op het genoemde formaat, (meestal, maar dit is geen noodzakelijkheid, zijn de werken speciaal gemaakt voor dit doel). De werken zijn afkomstig van zowel opkomende als reeds gevestigde kunstenaars en in enkele gevallen zijn werken opgenomen van overleden kunstenaars welwillend afgestaan door de erfgenamen.
DIN A4 is een Europese standaard maat voor papier. De eerste drie letters komen van Deutsches Institut für Normung, DIN Duitse Instituut voor Standaardisatie), de afmetingen van het A4 formaat zijn 210 x 297 mm.
Deze beperking als specifieke voorwaarde te stellen voor de maat van de werken, heeft het mogelijk gemaakt de collectie op te bouwen, te conserveren en voort te zetten, eenvoudig omdat deze DIN A4 maat praktisch is in zowel opslag als transport
Teneinde te voorkomen dat bezoekers overrompeld worden door de enorme hoeveelheid aan werken, wordt in de verschillende exposities speciale aandacht gegeven aan een uitgebalanceerde presentatie. Dit zorgt ervoor dat de individuele werken niet ondergewaardeerd zullen worden en voorkomt ook de werken in een competitieve sfeer wordt terechtkomen.
Het project heeft professionele kunstenaars van over de gehele wereld gevraagd, zich aan te melden en deel te nemen aan het project door 2 werken op papier A4 formaat, in te zenden. Het doel hiervan is kunstenaars aan te moedigen hun werk te laten registreren en te presenteren. Dit project kan alleen worden gerealiseerd met de medewerking van alle kunstenaars. De deelname van elke kunstenaar met zijn/haar werk in dit project maakt van DIN A4 een permanente manifestatie van de aanhoudende behoefte van kunstenaars om hun gedachten, gevoelens, omgeving en tijd weer te geven.
Met deze collectie werken willen we het DIN A4 Projekt tot een referentie van hedendaagse kunst maken.

DIN A4 project, een korte geschiedenis:
- 2000 Het project DIN A4 is gestart in augustus 2000, als één van de initiatieven die zijn voortgekomen uit het kollectief Kunstinitiatief L5, (deelnemers Pi Backus, Hans Kuys, Petro van Mourik, Ans Deenen, Margriet Geraets en Joop Lommertzen) in Roermond, welk projekt ad hoc werd gesponsord door de Limburgse overheid.
- 2001 Het concept om de exposeren door gebruikmaking van het medium internet werd bedacht. Tegelijkertijd werden er rondreizende exposities georganiseerd met het doel de echte werken te kunnen tentoonstellen. Dit gebeurt nog steeds. Exposities zijn o.a. gehouden in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Polen, Bosnië, Mexico en Cuba.
- 2006 Een gedeelte van de collectie werd verplaatst naar Málaga en werd in eerste instantie ondergebracht in het Gabinete de Hyde (Antonio Troyano in samenwerking met Ernst Kraft), later opgenomen door Asociación Malagá on.
- 2008 L5 organiseert een afscheidsexpositie met de tentoonstelling “DIN A4 Totaal” in het Stedelijk Museum van Roermond; curator van deze expositie was Alfonso Caputo namens Terra dell’Arte. Daarna is de hele collectie het belangrijkste project gaan vorm van Malaga on (Malaga/Spanje)
- 2009 de nieuwe DIN A4 website is tot stand gekomen door de Area de Cultura de Málaga, waarmee deze organisatie tegelijkertijd promotie maakt voor hun ambitie om Culturele Hoofdstad van Europa te worden in 2016.
2014 Het Din A4 Project is verhuisd naar Leusden, Nederland en wordt voortgezet door de Cultural Foundation "La Casa Holandesa - Terra dell' Arte", onder voorzitterschap van Margareth Degeling.


De huidige organisatie van het DIN A4 project:
- Conservatie, consolidatie, archivering en uitbreiding van de collectie, alsmede de promotie en het exposeren, in samenwerking met de deelnemende kunstenaars, en andere culturele associaties en instanties, wordt uitgevoerd en valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de organisatie
Cultural Foundation "La Casa Holandesa - Terra dell' Arte", Margareth Degeling, Robert Poelstra and Manuel Azaro Poelstra.
 
Sinds twee jaar werkt Malaga on nauw samen met Terra dell’Arte en Ars Latina.
Een internationaal comité is opgericht om het project te steunen, adviseren en corrigeren, indien nodig, en om ervoor te zorgen dat de artistieke kwaliteiten van het DIN A4 project worden gewaarborgd.
- Leden van het comité: Pi Backus, (als oprichter en voormalige coördinator van DIN A4 namens L5), Alfonso Caputo (namens Terra dell’Arte en Ars Latina), Laura Castanedo (namens Terra dell’ arte en Ars Latina), Ingrid Rosas (op persoonlijke titel), Jorge Restrepo (op persoonlijke titel), met Ernst Kraft, als voormalige president van het project, Veronica Romero (namens Malaga on) en de staf van de Cultural Foundation "La Casa Holandesa - Terra dell' Arte": Margareth Degeling (presidente), Robert Poelstra (penningmeester) and Manuel Azaro Poelstra (secretaris).

Een mogelijk nieuw lid van het comité zal geselecteerd worden op artistieke en organisatorische kwaliteiten maar ook er zal rekening gehouden worden met geografie, teneinde het mondiale karakter van het project te kunnen waarborgen.


Verklaring:
Bij de evaluatie van het DIN A4 Projekt moeten we beginnen met het concept. Het concept is tweezijdig, aan de ene kant is het de bedoeling internationale tentoonstellingen te creëren van de diverse uiteenlopende hedendaagse kunstwerken, aan de andere kant is het de bedoeling een permanente collectie op te bouwen. De achterliggende gedachte was tenslotte dat het een kunstenaarsproject is, dat deelname aan het project kosteloos is, behalve het verzenden van het werk. Deelname van kunstenaars wordt gegarandeerd door de prestige van de uitbreiding van de collectie en de daaraan verbonden exposities. De charme en de kracht van het project is de vorm; alle werken worden gemaakt op standaard papier formaat (DIN A4), wat vaak ook de afmeting is van een willekeurig gekocht schetsboekje, dus een formaat dat past in standaard enveloppen en dat gemakkelijk te bewaren en te verzenden is.
Grappig genoeg bleek met de overzeese uitbreiding van het projekt dat DIN A4 een Europese standaard is, en de Amerikanen moesten hun papier op maat snijden. Enfin, dat deden ze en dat doen ze...!
Het Project, opgezet in Nederland, met het enthousiasme van de leden die hier vanaf het begin bij betrokken waren, nam de deelname van andere nationaliteiten snel toe. Terwijl de eerste stoot was die van Nederlandse en Duitse kunstenaars, kwam daar spoedig de enthousiaste deelname bij van Belgische, Franse, Poolse, Engelse kunstenaars en vanuit de Balkan.
De expositie van DIN A4 in twee verschillende Spaanse kunstmanifestaties en een expositie in Mexico, bracht een enorme instroom teweeg van Spaanstalige kunstenaars. later aangevuld met Roemeense en Italiaanse kunstenaars. Zo kreeg de reputatie van het DIN A4 Project een steeds breder en internationaler karakter.
De uitvoerende centrale van DIN A4 is onlangs in zijn geheel verplaatst naar Malaga in Andalucia. Door nieuwe initiatieven toe te voegen, en door de voortdurende enthousiaste betrokkenheid van de Nederlandse oprichters, zijn we er zeker van dat dit artistieke project zal blijven groeien. Steeds meer verschillende landen zullen tot het project toetreden, steeds meer kunstenaars zullen aktief deelnemen en daardoor zullen er steeds meer nationale en  internationale exposities komen.

Hoe kun je deelnemen aan het project:

Stuur 2 originele werken op papier, afmeting 210 x 297 mm (DIN A4) naar:

Din A4 / La Casa Holandesa - Terra dell' Arte
Margareth Degeling et Manuel Azaro Poelstra
Dalmatië   5
3831 EE – Leusden

- Stuur per e-mail naar (
click directly or copy and paste in your mail server):
Dina4.org@gmail.com de bijbehorende informatie, alsmede foto’s van de twee DIN A4 werken, waarmee je wilt deelnemen.
(Verder raden wij aan een foto van jezelf in te zenden (zoals b.v. pasfoto)
- Je zult een ontvangstbevestiging per e-mail krijgen. Indien nodig zullen we je meer informatie sturen m.b.t. het project.

- Voor alle kunstenaars, die niet expliciet zijn uitgenodigd, vindt er een selectie procedure plaats, teneinde de kwaliteit van de werken van het project te waarborgen.

- Geslecteerde werken zullen door het Projekt DIN A4 gebruikt worden voor non-profit culturele aktiviteiten, zoals tentoonstellingen en publikatie in Internet.

- Wij zullen op professionele wijze de werken behandelen en bewaren.

- Gezien de grootte van het project, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging van de werken, gedurende transport en/of andere onvoorziene omstandigheden.
- Uitsluitend met toestemming, zullen we je adres doorgeven aan geïnteresseerde bezoekers, zodat zij contact met je kunnen opnemen. (Laat het ons weten wanneer je niet wilt dat we je adresgegevens doorgeven aan derden.)

- Het opsturen van het werk betekent akkoord te zijn met bovengenoemde voorwaarden.
In geval dat je werken niet door de selectie komen van het project, dan kunnen we deze retour zenden op je eigen kosten. (Laat ons a.u.b. weten of je met deze voorwaarden akkoord gaat).


(Vertaling Margareth Degeling)